nav-left cat-right
cat-right

Печати

STAMPS

Печатите ULTIMARK са последна най-авангардна технология на M&R Marking Systems, световен лидер при микропорестите печати.

stamps

Качеството на отпечатъка е брилянтно:

– Еднакво добре се отпечатват текст под 4 пункта
– Тънки линии с дебелина под 0.1мм
– Снимки и растери с над 100lpi
– равномерни и 100% плътни обекти.
– мастилото е водонеразтворимо

Компактни и с отличен дизайн ДЖОБНИ ПЕЧАТИ

ЦЕНИ
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕРИ ЦЕНА
ВСИЧКИ ЦЕНИ СА С ВКЛЮЧЕНО ДДС И ВКЛЮЧВАТ ПЪЛНАТА ИЗРАБОТКА НА ПЕЧАТА
UM – 2
10 x 35 mm
17 лв.
UM – 4
11 х 37 mm
25 лв.
UM – 5
15 х 46 mm
28 лв.
UM – 6
15 х 59 mm
33 лв.
UM – 8
15 х 71 mm
35 лв.
UM – 10
21 х 59 mm
36 лв.
UM – 10 – С2,двуцветен
21 х 59 mm
39 лв.
UM – 12
21 х 72 mm
36лв.
UM – 14
21 х 97 mm
45 лв.
UM – 16
27 х 46 mm
34 лв.
UM – 23
34 х 59 mm
40 лв.
UM – 24
34 х 72 mm
46 лв.
UM – 26
34 х 97 mm
55 лв.
UM – 28
46 х 46 mm
45 лв.
UM – 30
46 х 97 mm
57 лв.
UM – 32
59 х 71 mm
52 лв.
UM – 34
72 х 97 mm
80 лв.
UM – 25
25 х 25 mm
17 лв.
UM – 20
20 х 20 mm
21 лв.
КРЪГЛИ ПЕЧАТИ
UM – 17
d 17 mm
18 лв.
UM – 35
d 35 mm
28 лв.
UM – 45
d 45 mm
36 лв.

Facebook