Имаме вече 15 годишен опит в изпълнението на поръчки съдържащи :

  • Широкоформатно копиране,принтиране и сканиране на чертежи.
  • Изработване на визитни картички и дипляни
  • Печат на канава и опъване на подрамка
  • Печат и каширане на пенокартон

Минали сме през всичко, изпълнявали сме множество обществени поръчки.Техниката с която разполагаме позволява да сме перфектни. С нашите клиенти сме по-скоро партньори и работим заедно. За нас грижата към клиента е на първо място. Мнението ми е , че най-доброто обслужване клиента може да получи там където присъства работещ собственик или съдружник.